Webfly Blog

Update Splunk Enterprise

Pokiaľ potrebujete updatovať softvér Splunk pre bezpečnostné záplaty, tak postupujte nasledovne.

 1. Stiahnite si softvér zo stránky Splunk (použijeme verziu pre Linux), stiahneme si verziu "*.rpm" (v našom prípade splunk-6.6.0-1c4f3bbe1aea-linux-2.6-x86_64.rpm)
 2. inštalácia updatu:
[root@splunk ~]# rpm -Uvh splunk-6.6.0-1c4f3bbe1aea-linux-2.6-x86_64.rpm

warning: splunk-6.6.0-1c4f3bbe1aea-linux-2.6-x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1 Signature, key ID 653fb112: NOKEY
Preparing...             ################################# [100%]
This looks like an upgrade of an existing Splunk Server. ...