Webfly Blog

Update Splunk Enterprise

Pokiaľ potrebujete updatovať softvér Splunk pre bezpečnostné záplaty, tak postupujte nasledovne.

 1. Stiahnite si softvér zo stránky Splunk (použijeme verziu pre Linux), stiahneme si verziu "*.rpm" (v našom prípade splunk-6.6.0-1c4f3bbe1aea-linux-2.6-x86_64.rpm)
 2. inštalácia updatu:
[root@splunk ~]# rpm -Uvh splunk-6.6.0-1c4f3bbe1aea-linux-2.6-x86_64.rpm

warning: splunk-6.6.0-1c4f3bbe1aea-linux-2.6-x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1 Signature, key ID 653fb112: NOKEY
Preparing...             ################################# [100%]
This looks like an upgrade of an existing Splunk Server. ...

RMAN compress backup to Amazon cloud

RMAN Compress backup

 • Backup database without compress: 1016 MB (database is only default configure without data)
 • Backup database with compress: 346,7 MB (database is only default configure without data)
RMAN> backup as compressed backupset database;
RMAN> list backup;

List of Backup Sets
===================

BS Key Type LV Size    Device Type Elapsed Time Completion Time
------- ---- -- ---------- ----------- ------------ ---------------
2    Full  1.16G   SBT_TAPE  00:01:10   11-OCT-16
    BP Key: 2  Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20161011T110923
    Ha...